Giới Thiệu

Tôi là Nguyễn Thị Huyền Trang, chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán thuế. Đã có kinh nghiệm 02 năm và là cử nhân trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.
Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

kế toán thuế báo cáo tài chính

Học Vấn

Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Kế toán,
Giỏi

Các dịch vụ của Nguyen_thi_huyen_trang

Kế toán thuế trọn gói kinh nghiệm 02 năm khu vực Hà Nội
Giá cố định 1.000.000 đ