Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Nguyễn Trọng Huyền - là HDV du lịch Quốc Tế

Tôi nhận hướng dẫn các tour khắp đất nước, đặc biệt chuyên tuyến miền Trung. Với kinh nghiệm đã từng dẫn đoàn chuyên nghiệp từ 2 đến 45 người. Và từng có cơ hội hợp tác với các công ty du lịch như: S
aigon Tourist, Focus Asia

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thuyết minh Hướng dẫn viên Thuyết trình

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
T6
2024
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch Việt Nam

Các dịch vụ của Nguyen_trong_huyen

Hướng dẫn viên du lịch toàn Việt Nam - Miền Bắc, Miền Trung,...
Giá từ 500.000 đ