Giới Thiệu

Xin chào mọi người mình tên là Khánh. 

Mình ở bên Ukraine từ bé nên có đôi chút có hiểu biết về tiếng Nga.  Mình có nhận biên dịch từ Nga sang Việt và ngược lại.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch Nga - Viêt, Việt - Nga, đã từng làm Phiên dịch viên cho Chuyên gia người Nga

Học Vấn

Đại Học Khai Thác Dầu Khí Ivano - Franvisk
Đai học,
Khai Thái Dầu Khí,
Tốt

Các dịch vụ của Nguyenkhanh1508

Biên Dịch Tài Liệu Việt - Nga , Nga - Việt
Giá cố định 120.000 đ