Giới Thiệu

Promotion Design - Thiết kế ấn phẩm truyền thông & quảng cáo.

Bên mình nhận thiết kế Tờ rơi, Banner, Poster, Menu, Namecard, Catalogue, Brochure,..
Đảm bảo luôn đúng Deadline và phù hợp với giá tiền.

Kỹ Năng Chuyên Môn

graphic design brand design 2d design mobile ui design web design social design

Học Vấn

đại học khoa học tự nhiên
đại học,
công nghệ thông tin,
khá
2008
-
2014

Các dịch vụ của Nhanhua0711

Thiết Kế Ấn Phẩm Truyền Thông, Quảng Cáo Giá Tốt
Giá cố định 500.000 đ