Giới Thiệu

Thiết kế bìa sách (poster cho truyện) 
Thiết kế áo thun
Thiết kế thiệp tay cổ điển (vẽ bằng tay) 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế, vẽ, viết

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Luật TPHCM
Luật
2020
-
2024
Các hoạt động:Thiết kế, vẽ, viết lách

Các dịch vụ của Nnui

Thiết Kế Bía Sách, Poster, Thiệp Mời Sáng Tạo, Giá Cả Hợp Lí
Giá cố định 700.000 đ
Thiết Kế Bìa Sách, Poster, Logo, Thiết Kế Lên Áo, Ly Tách Sáng...
Giá từ 300.000 đ
Thiết Kế Bìa Sách, Poster Sáng Tạo Giá Mềm
Giá cố định 500.000 đ