Giới Thiệu

Là người linh hoạt, nhạy bén, trẻ trung và năng động cùng với khả năng tìm tòi, giải quyết sai sót cao.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Giải quyết vấn đề Tìm tòi

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Tài Chính Marketing
Đại học,
Kế toán,
Khá

Các dịch vụ của Pekatty26

Nhận làm hồ sơ kế toán cho công ty
Giá từ 400.000 đ