Giới Thiệu

Tôi là Phạm Thị Hạnh, đã có 03 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại tổng công ty đầu tư xây dựng Hà Thanh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người.

Kỹ Năng Chuyên Môn

kế toán tổng hợp kế toán thanh toán kế toán kho kế toán công nợ kế toán lương

Chứng Chỉ

Bằng cao đẳng chuyên ngành tài chính ngân hàng

Học Vấn

Trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật trung ương
Tài chính ngân hàng

Các dịch vụ của Pham_thi_hanh818

Kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán kho, kế toán công...
Giá từ 300.000 đ