Giới Thiệu

Tôi là Phạm Thị Nhạn - Cử nhân Kế toán

Đã có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp và kế toán giá thành

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kế Toán Kế toán tổng hợp Kế toán giá thành

Các dịch vụ của Pham_thi_nhan

Nhập Liệu, Làm Số Liệu Sổ Sách Trọn Gói, Kê Khai Thuế khu vực...
Giá 1 Tháng 1.500.000 đ