Giới Thiệu

Tôi là Phan Hiếu Nghĩa, chuyên lập trình Backend (C/C++, Java, nodejs,...), Frontend (Reactjs, Vuejs,..) và Ops (K8s)
React JS.

Tôi đã tốt nghiệp 
Cử nhân công nghệ phần mềm Đại học Khoa học tự nhiên, đã hoàn thành nhiều dự án và có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập trình Backend Frontend Ops

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Phan_hieu_nghia

Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ