Giới Thiệu

Dịch thuật Anh - Trung, Anh - Việt, Trung - Việt

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

HSK6
T7
2019
T7
2021

Học Vấn

ĐH Ngoại Thương
Đại Học,
Tiếng Trung Thương Mại
2014
-
2018
Các hoạt động:CLB FTU Drawing Club

Các dịch vụ của Quynhanh

Dịch thuật Anh - Trung - Việt
Giá 1 ngày 1.000.000 đ