Giới Thiệu

Trang bị đầy đủ kinh nghiệm lập trình cùng  với đội có trách nhiệm trong công việc.
Đội ngũ trẻ năng động hoàn thành công việc đúng hạn.
Đội có kinh nghiệm làm việc với nhiều thị trường khác nhau (USA, JP, VN, FR)

Kỹ Năng Chuyên Môn

Laravel Wordpress Vue MySQL Docker Server SEO

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật
Đại Học,
IT,
Khá
2015
-
2018
Các hoạt động:Freelancer

Các dịch vụ của Thangtn

Xây Dựng Các Web Application, SEO, Uy Tín Chất Lượng
Giá 1 giờ 300.000 đ