Giới Thiệu

Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, uy tín:
  1. Dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh các thể loại như văn bản thông thường, sách truyện, tài liệu
  2. Soạn thảo, đánh máy vi tính nhanh (từ 150 từ/1 phút) từ ảnh/PDF... sang Word, Excel ngôn ngữ Anh, Việt
  3. Căn chỉnh tài liệu luận văn, đồ án tốt nghiệp


Kỹ Năng Chuyên Môn

Marketing; Soạn thảo, đánh máy vi tính; Căn chỉnh tài liệu; Dịch thuật

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

IELTS
T11
2019
T12
2021
Nơi Cấp: British Council Việt Nam

Học Vấn

Học viện Ngân hàng
Đại học,
Kế toán - Kiểm toán
2015
-
2019

Các dịch vụ của Thanh0404

Soạn Thảo, Căn Chỉnh Văn Bản, Tài Liệu
Giá cố định 80.000 đ
Dịch Thuật Ngôn Ngữ Anh Các Tài Liệu Chất Lượng, Uy Tín
Giá cố định 80.000 đ