Giới Thiệu

Chào mọi người,Mình tên là Thùy Trang, mình đã đi làm được 3 năm rồi. Khi còn học đại học, mình đã từng nhận dịch Anh-Việt, Việt-Anh một số bài viết cho website, báo..., còn trong 3 năm đi làm thì mình đã làm qua nhiều vị trí của Marketing và gần đây nhất là làm admin cho fanpage. Mình đã giúp fanpage phát triển rất tốt, tăng về tất cả các chỉ số như engagement, like, follow và view. Bên cạnh đó, mình cũng có kinh nghiệm nhiều trong việc phân tích và nghiên cứu số liệu - Data Analystic ở các mảng về social, app,... và thiết kế cơ bản.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Content Writing Social Media Marketing Instagram Thiết kế cơ bản Data Analystic Game Marketing

Các dịch vụ của Thuytrang

Tìm việc freelance về content và fanpage(giá theo giờ)
Giá 1 giờ 100.000 đ