Giới Thiệu

Mình hiện là sinh viên khoa Trung Ulis, đã có kinh nghiệm dịch video, báo, truyện. Yêu văn hóa Trung Quốc và tiếng Trung. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch video, truyện, sách, văn bản

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội

Các dịch vụ của Thuyvan

Nhận Dịch Văn Bản, Truyện Ngắn, Tài Liệu
Giá từ 100.000 đ