Giới Thiệu

Chào, mình tên là Tiên, hiện mình sinh sống và học tập tại Huế.
Chuyên ngành của mình là ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật, nhập liệu.

Ngôn Ngữ

-

Các dịch vụ của Tienhoangnguyen

Dịch thuật Việt Nhật và Nhật Việt
Giá 1 giờ 100.000 đ