Giới Thiệu

Chào quý khách hàng. Mình tên là Tiến. Mình làm về mảng thiết kế, design. Mình có kỹ năng về AutoCAD 2D, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Sketchup. Đây là các phần mềm mình sử dụng với level cao. Mình có khả năng thiết kế các sản phẩm số và in ấn như thiết kế tờ rơi, logo. Vui lòng xem thêm các dịch vụ mình cung cấp ở trang Hồ Sơ của mình nhé.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Freehand Drawing Technical Drawing Adobephotoshop Adobeillustrator Autocad 2d Google Sketchup Convert Files Illustration

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Tienmx11

Vẽ hình của bạn theo phong cách stencil
Giá cố định 120.000 đ
Vẽ hình phong cách nghệ thuật
Giá cố định 120.000 đ