Giới Thiệu

Xin chào, tôi là Tràn Phú Anh Thư

Tôi nhận hướng dẫn các tour 
miền tây - city tour. Với kinh nghiệm đã từng dẫn nhóm nhỏ từ 2 đến 8 người. Và từng có cơ hội hợp tác với công ty du lịch như: Newday travel

Kỹ Năng Chuyên Môn

Hướng dẫn viên Thuyết minh Ngôn ngữ Anh

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Thẻ hướng dẫn viên quốc tế
T9
2024
179194709
Nơi Cấp: Tổng cục du lịch Việt Nam

Học Vấn

Đại học Văn Hiến
Đại học,
Ngôn ngữ Anh,
Chính quy

Các dịch vụ của Tran_phu_anh_thu

Hướng dẫn viên du lịch khu vực miền Tây và City HCM Tour (Tiếng...
Giá từ 450.000 đ