Giới Thiệu

I am expert Typing, retype to Ms Word from image or PDF.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Data Entry PDF (Image) To Word

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Bằng ĐH
Hiện Tại
Nơi Cấp: Đại học Đà Nẵng

Học Vấn

Đại học BÁCH KHOA Đà Nẵng
Đại học,
Xây dựng cầu đường,
TB Khá
2005
-
2010

Các dịch vụ của Vodanghuan

Data Entry Service ( Dịch vụ Nhập xuất Dữ liệu Chuyên Nghiệp)
Giá 1 giờ 50.000 đ