Giới Thiệu

Mình hiện là sinh viên năm 4, đa số thời gian rãnh là buổi chiều các ngày trong tuần sẽ dành để viết content SEO cho web. Những ngày cuối tuần sẽ dành để đi hỗ trợ sự kiện, triễn lãm,...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết Design cơ bản Thuyết trình Tổ chức sự kiện Sales Telesales

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại Học Tôn Đức Thắng
Xã Hội Học
2017
-
2022
Các hoạt động:Nghiên cứu sinh viên - giải 3

Các dịch vụ của Yulnguyen

Viết Content Cho Facebook/Website
Giá từ 35.000 đ
Điều Tra Viên - Nhập Liệu SPSS
Giá từ 200.000 đ