Booking Các Trang Báo Tại Việt Nam Giá Tốt Nhất Hiện Nay. ( Đi...
Giá cố định 1.000.000 đ
Booking Kols, Influencers Toàn Quốc. Marketing Toàn Diện
Giá 1 Tháng 10.000.000 đ
Dịch Vụ KOLs/Influencer - Nhận Chụp, Live, Video, Check in Cùng...
Giá từ 2.000.000 đ
Nhận Dịch Vụ KOLs/ Influencer Quảng Cáo Qua FaceBook, Chụp...
Giá cố định 3.000.000 đ
Chuyên Nhận Kols/Influencer Về Live, Post Ảnh, Chụp Quảng Cáo,...
Giá từ 500.000 đ
Dịch Vụ Kols/ Influencer - Nhận Post Bài Viết, Video, Chụp...
Giá từ 600.000 đ
Chuyên nhận KOLs/Influencer chuyên nghiệp, quảng cáo, Facebook,...
Giá cố định 3.000.000 đ