Biên Dịch Sách, Tài Liệu, Video Tiếng Trung Giá Hợp Lý
Giá từ 30.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Đảm Bảo Nội Dung Và Tiến Độ
Giá cố định 120.000 đ
Dịch Tài Liệu Tiếng Nga, Tiếng Nga Chuyên Ngành
Giá cố định 90.000 đ
Dịch Thuật Tiếng Nga
Giá cố định 80.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Trung
Giá cố định 250.000 đ
Viết Và Dịch Thuật Nga - Việt
Giá cố định 100.000 đ
Biên Dịch Tài Liệu Việt - Nga , Nga - Việt
Giá cố định 120.000 đ
Nhận Biên/Phiên Dịch Tài Liệu, Văn Bản, Phim Ảnh, Video Clip...
Giá 1 giờ 50.000 đ
Phiên Dịch Viên Tiếng Trung
Giá cố định 200.000 đ
Viết Kịch Bản Đa Thể Loại, Đa Đề Tài, Ý Tưởng Mới Lạ
Giá từ 1.500.000 đ
Dịch Thuật Tiếng Trung
Giá 1 giờ 100.000 đ
Dịch Truyện, Văn Bản Và Tài Liệu Từ Tiếng Trung Sang Tiếng Việt
Giá từ 25.000 đ
Tải Thêm