Lập trình nhúng, tạo mạch điện

Lập Trình, Thiết Kế Mạch Điện Tử Theo Yêu Cầu
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình vi điều khiển, FPGA
Giá 1 giờ 100.000 đ