Lập trình nhúng, tạo mạch điện

Nhận lập trình vi điều khiển, FPGA
Giá 1 giờ 100.000 đ