Chiến lược MKT đa kênh trọn gói
Giá từ 3.000.000 đ
Booking Kols, Influencers Toàn Quốc. Marketing Toàn Diện
Giá 1 Tháng 10.000.000 đ
Nhận Dịch Vụ KOLs/ Influencer Quảng Cáo Qua FaceBook, Chụp...
Giá cố định 3.000.000 đ
Dịch Vụ Kols/ Influencer - Nhận Post Bài Viết, Video, Chụp...
Giá từ 600.000 đ
Chuyên nhận KOLs/Influencer chuyên nghiệp, quảng cáo, Facebook,...
Giá cố định 3.000.000 đ
Tối Ưu Chi Phí Marketing Cho Các Doanh Nghiệp
Giá 1 Tháng 3.000.000 đ
Chạy quảng cáo Facebook, Google, Youtube giá rẻSEO website và...
Giá từ 500.000 đ