Viết kịch bản và dịch bài theo yêu cầu
Giá 1 Tháng 1.000.000 đ
Dịch video, bài hátDịch các cuộc hội thoại tiếng anh và tiếng...
Giá cố định 100.000 đ
Viết dịch thuật chất lượng giá rẻ
Giá 1 giờ 50.000 đ
Translate text English - Vietnamese, copy typing…
Giá cố định 200.000 đ
Dịch thuật sách tiếng Anh y khoa, tiếng anh thông thường, giá...
Giá 1 giờ 25.000 đ
Dịch Anh-Việt Việt-Anh
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật theo yêu cầu
Giá 1 giờ 25.000 đ
Dịch Anh-Việt-Hoa
Giá 1 giờ 150.000 đ
Biên dịch Việt-Anh, Anh- ViệtLồng tiếng phim (Anh, Việt)
Giá 1 giờ 350.000 đ
Dịch các đoạn văn, bài văn từ Anh - Việt và Việt - Anh
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật Anh - Việt, Việt - Anh các bài báo, tạp chí, nghiên...
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật tiếng Anh - Việt hay Việt - Anh đảm bảo chất lượng tốt
Giá cố định 50.000 đ
Tải Thêm