Nhận dịch thuật, biên soạn văn bản từ Anh sang Việt và ngược lại.
Giá từ 100.000 đ
Nhận dịch phim, truyện, show tiếng Trung, trả dl đúng hạn.
Giá cố định 100.000 đ
DỊCH THUẬT ANH-VIỆT CHUYÊN NGHIỆP VÀ THÔNG THƯỜNG.(1 văn bản...
Giá 1 ngày 120.000 đ
Tất cả công việc liên quan nhập liệu hoặc dịch thuật
Giá 1 giờ 20.000 đ
Viết kịch bản và dịch bài theo yêu cầu
Giá 1 Tháng 1.000.000 đ
Dịch video, bài hátDịch các cuộc hội thoại tiếng anh và tiếng...
Giá cố định 100.000 đ
Viết dịch thuật chất lượng giá rẻ
Giá 1 giờ 50.000 đ
Translate text English - Vietnamese, copy typing…
Giá cố định 200.000 đ
Dịch thuật sách tiếng Anh y khoa, tiếng anh thông thường, giá...
Giá 1 giờ 25.000 đ
Dịch Anh-Việt Việt-Anh
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật theo yêu cầu
Giá 1 giờ 25.000 đ
Dịch Anh-Việt-Hoa
Giá 1 giờ 150.000 đ
Tải Thêm