Chuyên dịch thuật Anh-Viêt/ Việt Anh. Viết Content Marketing.
Giá 1 Tháng 50.000 đ
Cần phiên dịch Tiếng Anh?! Đã có Yena lo
Giá từ 159.000 đ
Nhận dịch thuật theo yêu cầu
Giá cố định 150.000 đ
Đánh máy nhanh, dịch tiếng anh mềm mại, kinh nghiệm viết truyện...
Giá 1 giờ 30.000 đ
Dịch thuật và viết bài
Giá cố định 60.000 đ
Viết content, viết blog, dịch thuật
Giá 1 giờ 120.000 đ
Viết Content, dịch thuật chất lượng
Giá cố định 200.000 đ
Viết lách, dịch thuật giá rẻ
Giá cố định 100.000 đ
Dịch thuật, nhập liệu Anh Việt, Hàn Việt
Giá cố định 50.000 đ
Viết Bài Chất Lượng Cao - Lĩnh Vực Đa Dạng
Giá 1 giờ 100.000 đ
Copywriter, chăm sóc page, website
Giá 1 giờ 50.000 đ
Freelance Translator
Giá 1 giờ 80.000 đ
Tải Thêm