Thiết kế, vẽ nhân vật, background, Props, Item game mobile...
5.0 (1)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Vẽ chân dung thành avatar hoạt hình trong 24 giờ
0 (0)
Giá cố định 80.000 đ
Artist 2D for Game/ Illustration (hình minh họa) / Animation /...
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế nhân vật, background game 2D, làm chuyển động Animation
0 (0)
Giá từ 3.000.000 đ
2D Game Artist; Thiết kế nhân vật, background; thiết kế mô hình...
0 (0)
Giá từ 10.000.000 đ