Sản xuất nội dung chất lượng
Giá 1 giờ 500.000 đ
Viết kịch bản, bài PR, content và dịch thuật đa dạng chủ đề,...
Giá 1 giờ 500.000 đ
Viết Content Đa Lĩnh Vực
Giá cố định 50.000 đ
Chiến lược MKT đa kênh trọn gói
Giá từ 3.000.000 đ
Viết Content FB Thu Hút Chất Lượng Giá Tốt
Giá từ 50.000 đ
Viết bài, giới thiệu website, sản phẩm.
Giá cố định 300.000 đ
Booking Các Trang Báo Tại Việt Nam Giá Tốt Nhất Hiện Nay. ( Đi...
Giá cố định 1.000.000 đ
Booking Kols, Influencers Toàn Quốc. Marketing Toàn Diện
Giá 1 Tháng 10.000.000 đ
Content Writer, Designer Anh - Việt
Giá từ 250.000 đ