Quản lý chứng từ kế toán, báo cáo tuân thủ cho doanh nghiệp
Giá cố định 500.000 đ
Xây dựng quy trình QLCL
Giá cố định 500.000 đ
Tăng Like,Tăng theo dõi facebook,Tik Tok,youtube và instagram
Giá cố định 50.000 đ
Tư Vấn Thiết Kế Quy Trình - Quy Định Theo Định Hướng Coso, Lập...
Giá 1 giờ 250.000 đ
Chuyên viên quản trị doanh nghiệp giá rẻ
Giá 1 ngày 100.000 đ
Lập kế hoạch kinh doanh - Phân tích tài chính
Giá cố định 2.000.000 đ
Kê khai thuế, Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế, Thành lập...
Giá cố định 500.000 đ
Tư Vấn Luật, Review, Soạn Thảo Hợp Đồng
Giá 1 Tháng 1.000.000 đ
Nhận Làm Báo Cáo Thuế, Báo Cáo Tài Chính
Giá cố định 500.000 đ
Kế Toán Dịch Vụ
Giá 1 Tháng 3.000.000 đ
Dịch Vụ Kế Toán Thuế Và Quản Trị
Giá từ 500.000 đ
Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói
Giá từ 2.000.000 đ
Tải Thêm