Sản Xuất EDM Chuyên Nghiệp
Giá từ 500.000 đ
Sáng Tác, Hòa Âm, Phối Khí, Dựng Beat
Giá cố định 1.000.000 đ
Sản Xuất Âm Nhạc Và Sáng Tác Nhạc
Giá cố định 2.000.000 đ
Nhận Sáng Tác Ca Khúc Theo Yêu Cầu
Giá cố định 3.000.000 đ
Viết Nhạc Thị Trường
Giá cố định 300.000 đ
Hòa Âm Phối Khí Cho Ca Khúc - Sáng Tác Nhạc Nền Không Lời - Xử...
Giá từ 200.000 đ
Sáng Tác Nhạc Theo Yêu Cầu Đa Thể Loại, Đa Chủ Đề...
Giá từ 1.000.000 đ
Nhận Sáng Tác Nhạc Màu Ballad. Mình Là Tác Giả Ca Khúc...
Giá cố định 2.500.000 đ
Chuyên Thu Voice Off Quảng Cáo, Tvc. Giọng Bắc, Trung, Nam,...
Giá 1 giờ 1.000.000 đ