Content online nội dung sáng tạo, đa dạng, chất lượng Unique...
0 (0)
Giá cố định 50.000 đ
Viết bài, content. Làm việc trách nhiệm, giá cả hợp lý.
0 (0)
Giá 1 ngày 200.000 đ
Viết bài quảng cáo, viết cho website, báo chí bằng tiếng Việt...
0 (0)
Giá 1 Tháng 3.500.000 đ
Bài viết chất lượng, phù hợp với nhiều hình thức.
0 (0)
Giá 1 Tháng 200.000 đ
Dịch các hồ sơ, văn bằng với chi phí hợp lí. Viết SOP, SP và...
0 (0)
Giá cố định 40.000 đ
Sáng tác các nội dung tiếng Anh và biên dịch Anh-Việt
0 (0)
Giá 1 ngày 300.000 đ
Biên tập, biên dịch Anh-Việt
0 (0)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhập liệu và Soạn Thảo Văn Bản
0 (0)
Giá từ 5.000 đ