Thiết kế, chỉnh sửa Video
Giá từ 350.000 đ
Chỉnh sửa video, hình ảnh bằng adobe
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận Edit video ngắn nền tảng tiktok, reels facebook, youtube...
Giá từ 250.000 đ
Edit video dạng Funny, Promo, Video Lyrics, Video Subtitles
Giá 1 giờ 30.000 đ
Video Editor kiêm Colorist với kinh nghiệm 03 năm trong nghề
Giá cố định 300.000 đ
Roto, xoá vật thể, xoá dây, xử lý phông xanh trong video
Giá cố định 500.000 đ
Nhận edit video,thiết kế banner theo yêu cầu
Giá cố định 200.000 đ
Chỉnh sửa video học sinh/sinh viên
Giá từ 200.000 đ
Dựng video giá rẻ
Giá 1 ngày 300.000 đ
Nhận chỉnh sửa video giá rẻ : 50k/1video
Giá cố định 50.000 đ
Nhận edit Alightmotion, Capcut tại nhà
Giá từ 100.000 đ
Thiết kế, chỉnh sửa video theo nhu cầu
Giá cố định 100.000 đ
Tải Thêm