Content Freelacer
0 (0)
Giá từ 70.000 đ
Marketing trọn gói giá rẻ
0 (0)
Giá cố định 10.000.000 đ
Marketing trọn gói từ Website, SEO, Quảng cáo FB, Quảng cáo GG,...
0 (0)
Giá từ 1.000.000 đ
Quản trị và phát triển Fanpage
0 (0)
Giá cố định 3.000.000 đ
Digital Marketing
0 (0)
Giá từ 800.000 đ
Lập kế hoạch Marketing – Branding
0 (0)
Giá 1 giờ 70.000 đ
Xây dựng hệ thống marketing tổng thể qua...
0 (0)
Giá 1 Tháng 5.000.000 đ
Strategy & Planning
0 (0)
Giá từ 3.000.000 đ
Tìm việc freelance về content và fanpage(giá theo giờ)
0 (0)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Tư vấn kế hoạch Marketing cho Start-up
0 (0)
Giá 1 Tháng 4.000.000 đ
Marketing plan, Facebook ads, Content, Creative
0 (0)
Giá từ 5.000.000 đ