Viết bài chuẩn SEO cho Website thân thiện với các công cụ tìm...
Giá 1 ngày 300.000 đ
Content Freelacer
Giá từ 70.000 đ
Marketing trọn gói giá rẻ
Giá cố định 10.000.000 đ
Marketing trọn gói từ Website, SEO, Quảng cáo FB, Quảng cáo GG,...
Giá từ 1.000.000 đ
Quản trị và phát triển Fanpage
Giá cố định 3.000.000 đ
Digital Marketing
Giá từ 800.000 đ
Lập kế hoạch Marketing – Branding
Giá 1 giờ 70.000 đ
Xây dựng hệ thống marketing tổng thể qua...
Giá 1 Tháng 5.000.000 đ
Strategy & Planning
Giá từ 3.000.000 đ
Tìm việc freelance về content và fanpage(giá theo giờ)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Tư vấn kế hoạch Marketing cho Start-up
Giá 1 Tháng 4.000.000 đ
Marketing plan, Facebook ads, Content, Creative
Giá từ 5.000.000 đ