Phiên dịch tiếng Trung (phim, video, show, truyện), viết lách
Giá cố định 50.000 đ
Dịch video, bài hátDịch các cuộc hội thoại tiếng anh và tiếng...
Giá cố định 100.000 đ
Translate text English - Vietnamese, copy typing…
Giá cố định 200.000 đ
Dịch thuật theo yêu cầu
Giá 1 giờ 25.000 đ
Nhận dịch thuật Anh-Việt-Hoa và chuyên nghành gỗ nội thất. Dịch...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Chuyên dịch thuật Anh-Viêt/ Việt Anh. Viết Content Marketing.
Giá 1 Tháng 50.000 đ
Nhập liệu đánh máy dịch thuật giá rẻ
Giá 1 giờ 30.000 đ
Dịch Thuật Hàn-việt, Trung-việt
Giá 1 giờ 150.000 đ
Cần phiên dịch Tiếng Anh?! Đã có Yena lo
Giá từ 159.000 đ
Biên phiên dịch tài liệu và sách truyện, phụ đề video (Anh -...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Dịch thuật Anh ViệtDịch thuật Trung - Việt, Dịch tài liệu ngành...
Giá 1 ngày 320.000 đ
Soạn thảo văn bản; Dịch thuật Anh - Việt; Nhập liệu - Chất...
Giá 1 giờ 20.000 đ
Tải Thêm