Nhận Mọi Công Việc Liên Quan Đến Viết Chất Lượng Cao
Giá 1 ngày 500.000 đ
5 Năm Kinh Nghiệm Dịch, 3 Năm Kinh Nghiệm Phiên Dịch, Giỏi Chạy...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Phiên Dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật
Giá 1 giờ 150.000 đ
Có Kinh Nghiệm Dịch Ở Hiện Trường Sản Xuất Và Dịch Tài Liệu...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Biên Dịch Sách, Tài Liệu, Video Tiếng Trung Giá Hợp Lý
Giá từ 30.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Đảm Bảo Nội Dung Và Tiến Độ
Giá cố định 120.000 đ
Biên Phiên Dịch Freelancer ( Tiếng Nhật )
Giá cố định 100.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Trung
Giá cố định 250.000 đ
Viết Và Dịch Thuật Nga - Việt
Giá cố định 100.000 đ
Nhận Biên/Phiên Dịch Tài Liệu, Văn Bản, Phim Ảnh, Video Clip...
Giá 1 giờ 50.000 đ
Phiên Dịch Viên Tiếng Trung
Giá cố định 200.000 đ
Dịch Thuật Doanh Nghiệp Anh-Việt/Việt-Anh Đảm Bảo Chất...
Giá cố định 150.000 đ
Tải Thêm