Viết Kịch Bản Đa Thể Loại, Đa Đề Tài, Ý Tưởng Mới Lạ
Giá từ 1.500.000 đ
Sáng Tác Nội Dung (Fanpage, Báo Chí, Truyện) Theo Yêu Cầu
Giá từ 30.000 đ
Sáng Tác Tiểu Thuyết, Truyện Ngắn (Đam Mỹ Là Chủ Yếu)
Giá cố định 50.000 đ
Cây Bút Đa Thể Loại.
Giá cố định 100.000 đ
Sáng Tác Truyện Dài, Ngắn, Tiểu Thuyết, Chất Lượng, Không Drop
Giá cố định 200.000 đ
Nhận Sáng Tác Truyện Ngắn, Tiểu Thuyết Trên 50 Chương
Giá cố định 100.000 đ
Content online nội dung sáng tạo, đa dạng, chất lượng Unique...
Giá cố định 50.000 đ
Chàng viết mướn thành Firenze (xin mượn từ của ông Edmond de...
Giá từ 20.000 đ
Viết bài quảng cáo, viết cho website, báo chí bằng tiếng Việt...
Giá 1 Tháng 3.500.000 đ
Bài viết chất lượng, phù hợp với nhiều hình thức.
Giá 1 Tháng 200.000 đ
Dịch các hồ sơ, văn bằng với chi phí hợp lí. Viết SOP, SP và...
Giá cố định 40.000 đ
Sáng tác truyện ngắn, truyện dài tập theo yêu cầu
Giá cố định 100.000 đ
Tải Thêm