Giới Thiệu

Kinh nghiệm viết lách 5 năm mà khả năng đánh máy nhanh và chính xác.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Đánh máy, viết truyện, viết kịch bản, dịch tiếng anh

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Bella_Grayy

Đánh máy nhanh, dịch tiếng anh mềm mại, kinh nghiệm viết truyện...
Giá 1 giờ 30.000 đ