Sửa lỗi ,cài đặt các phần mềm theo yêu cầu
Giá 1 giờ 100.000 đ
Coder Nhàn Rỗi Media Và Auto Tools
Giá 1 giờ 100.000 đ
Thiết Kế Gia Công Phần Mềm
Giá 1 ngày 500.000 đ
Phát Triển Ứng Dụng Theo Yêu Cầu Giá Ưu Đãi
Giá 1 giờ 200.000 đ
Lập Trình Theo Yêu Cầu Khách Hàng
Giá 1 giờ 40.000 đ
Thiết Kế Ứng Dụng Trên Nền Tảng .NET - C# ( ASP MVC ,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Tạo Auto Tự Động Thực Hiện Những Quy Trình Lặp Đi Lặp Lại Trên...
Giá từ 500.000 đ
Lập trình phần mềm trên nền tảng windows: quản lý, báo giá,...
Giá 1 giờ 160.000 đ