Thiết kế – Bảo trì – Nâng cấp Hệ thống , Phần mềm
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Lập trình ứng dụng Windows
0 (0)
Giá từ 500.000 đ
Lập trình VBA Script cho Excel
0 (0)
Giá từ 500.000 đ
Lập trình phần mềm trên nền tảng windows: quản lý, báo giá,...
0 (0)
Giá 1 giờ 160.000 đ