Thiết Kế Gia Công Phần Mềm
Giá 1 ngày 500.000 đ
Phát Triển Ứng Dụng Theo Yêu Cầu Giá Ưu Đãi
Giá 1 giờ 200.000 đ
Lập Trình Theo Yêu Cầu Khách Hàng
Giá 1 giờ 40.000 đ
Thiết Kế Ứng Dụng Trên Nền Tảng .NET - C# ( ASP MVC ,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận Làm Web Chuẩn Seo
Giá 1 giờ 100.000 đ
Thiết kế ứng dụng .NET
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình C Sharp (C#) và Open-Source: NodeJS, ReactJS
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ
Nhận lập trình web, phần mềm C#, PHP, RPA
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình ngôn ngữ C#, JAVA
5.0 (1)
Giá 1 giờ 100.000 đ