Nhận lập trình C Sharp (C#) và Open-Source: NodeJS, ReactJS

 • Chưa có đánh giá
 • 60 ngày

Tôi là Đinh Tứ Quí, chuyên lập trình lập trình C#, Nodejs, React JS và các sản phẩm liên quan Open-source

Tôi có chứng chỉ Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) được cấp ở Ấn Độ. Đã hoàn thành nhiều dự án lập trình ứng dụng, có thể trao đổi công việc bằng tiếng Anh.


Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
 • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
 • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
 • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi là Đinh Tứ Quí, chuyên lập trình lập trình C#, Nodejs, React JS và các sản phẩm liên quan Open-source

Cụ thể, tôi đã có
kinh nghiệm:

 • C Sharp: 3 năm
 • Open-sourcing: Reactjs: 3 năm, Nodejs: 3 năm

  Tôi có chứng chỉ Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) được cấp ở Ấn Độ và đã hoàn thành nhiều
  dự án lập trình ứng dụng như bất động sản, quản lý chỉ tiêu lâm sàng, bản đồ,...

  Có thể trao đổi công việc bằng tài liệu và chat bằng tiếng Anh.


  Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

  Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

  CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN:

  Quản lý bệnh viện: (Winform, sql server) - Không dùng công nghệ này.
  - Quản kho dược
  - Quản lý thanh toán.
  - Quản lý cận lâm sàng.
  - Quản lý báo cáo.
  Ứng dụng quản lý chỉ tiêu lâm sàng: Xây dựng 1 ứng dụng có khả năng thông báo để giúp người dùng có các quyết định về thông tin môi trường xung quanh - Xây dựng micro service
  - Quản lý các chỉ tiêu quan trắc.
  - Quản lý user
  Ứng dụng bất động sản.
  - Tạo và quản lý các bất động sản (cơ bản).
  - Quản lý doanh số bán bất động sản.
  Ứng dụng bản đồ:
  - Hiển thị dữ liệu lên bản đồ với số lượng lơn.
  - App dụng 1 số logic liên quan tới bản đồ để phục vụ nhu cầu khách hàng.

  Đặt Hàng Ngay