Làm MV Ca Nhạc, Highlight, Video Youtube Và Tiktok
Giá từ 200.000 đ
MC, Thu Âm Giọng Bắc Chuẩn, Edit Video, Quay Dựng Video Youtube
Giá từ 250.000 đ
Thu Voice, Lồng Tiếng, Bình Luận Vì Đam Mê
Giá từ 150.000 đ
Edit Video Youtube
Giá 1 giờ 200.000 đ
Tôi Sẽ Chỉnh Sửa Video Cho Youtube Hoặc Tiktok
Giá từ 200.000 đ
Dựng Phim – Edit Video Giá Rẻ
Giá từ 299.000 đ
Nhận Thu Âm Voice Over, TVC, Giới Thiệu Sự Kiện, Chương Trình...
Giá từ 150.000 đ
Dựng Phim Video, Giá Từ 100-150/Phút
Giá từ 500.000 đ
Thu Âm Sách Nói, Quảng Cáo, Tin Tức, Truyện… Giọng Hà Nội...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận Edit Video Với Giá Rẻ Và Chất Lượng Theo Yêu Cầu
Giá cố định 400.000 đ
Dựng Video Travel (Du lịch) Giá tốt
Giá từ 1.000 đ
Edit Video Phục Vụ Cho Youtube, Tiktok, Facebookintro Logo, TVC...
Giá cố định 150.000 đ
Tải Thêm