Thiết kế, vẽ nhân vật, background, Props, Item game mobile...
5.0 (1)
Giá 1 giờ 200.000 đ
UX/UI Game Design
0 (0)
Giá cố định 2.000.000 đ
Thiết kế nhân vật, background game 2D, làm chuyển động Animation
0 (0)
Giá từ 3.000.000 đ
2D Game Artist; Thiết kế nhân vật, background; thiết kế mô hình...
0 (0)
Giá từ 10.000.000 đ
Thiết kế Game Art và animation Spine!!
0 (0)
Giá từ 15.000.000 đ
Thiết kế logo, Tờ rơi, Poster, Catalogue, Menu, Bảng hiệu
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Lên concept, triển khai dự án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị
0 (0)
Giá từ 50.000 đ