Cắt PSD, Lập Trình Web, Lập Trình Frontend, Backend
Giá 1 giờ 80.000 đ
Lập trình VBA Excel
5.0 (1)
Giá từ 500.000 đ
Nhận Làm Web Chuẩn Seo
Giá 1 giờ 100.000 đ
Chuyên Lập Trình ASP.NET, HTML/CSS, SQL Server 2015
Giá 1 giờ 120.000 đ
Thiết Kế, Xây Dựng API, IOS Application
Giá 1 giờ 60.000 đ
Lập trình Python Script
Giá từ 1.000.000 đ
Nhận lập trình Backend Node JS và Golang, FullStack, Devops
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Chuyên nhận lập trình Oracle developer
Giá 1 giờ 100.000 đ