Thiết kế – Bảo trì – Nâng cấp Hệ thống , Phần mềm
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình Backend Node JS và Golang, FullStack, Devops
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
0 (0)
Giá 1 giờ 180.000 đ
Chuyên nhận lập trình Oracle developer
0 (0)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Lập trình VBA Excel
0 (0)
Giá từ 500.000 đ