Giới Thiệu

Với hơn 4 năm kinh nghiệm trong các dự án lớn nhỏ trong và ngoài nước, mình có thể hỗ trợ bạn:
- Lập trình ứng dụng Mobile.
- Lập trình API.
- Lập trình và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Lập trình Web App.

Các ngôn ngữ lập trình và tool mình sử dụng tốt nhất:
- Node JS
- Python
- VBA
- Apps Script

Các CSDL mình sử dụng tốt nhất:
- Firebase
- Rethink DB
- Sharepoint List
- MongoDB

Kỹ Năng Chuyên Môn

Node JS Python VBA Firebase Apps Script Mongo DB

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

TOEIC 850
T10
2015
Nơi Cấp: UFM

Học Vấn

ĐH Tài Chính Marketing
Cao Đẳng,
Kế Toán,
Khá
2012
-
2015

Các dịch vụ của Agility6868

Lập trình Database và Python
Giá cố định 7.000.000 đ
Lập trình Google Sheets với Apps Script
Giá cố định 5.000.000 đ
Lập trình ứng dụng Mobile với Microsoft PowerApps
Giá cố định 8.000.000 đ