Lập Trình Backend, PHP, Python, Java, Laverel, …

Thiết kế website uy tín chuẩn seo
0 (0)
Giá 1 giờ 120.000 đ
Thiết kế ứng dụng .NET
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Gia công – Bảo trì – Nâng cấp ứng dụng Web
0 (0)
Giá 1 giờ 123.000 đ
Chuyên nhận lập trình các mảng PHP, JAVA Spring, Devops,...
0 (0)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình Backend Node JS và Golang, FullStack, Devops
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Chuyên fullstack developer và DevOps (5 năm kinh nghiệm)
0 (0)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Nhận lập trình Java, Spring Boot, RestfulAPI, MySQL,...
0 (0)
Giá 1 giờ 330.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình Backend và Frontend – C#, ASP.NET, ASP.NET...
0 (0)
Giá 1 giờ 170.000 đ
Chuyên lập trình back-end và front-end với các ngôn ngữ lập...
0 (0)
Giá 1 giờ 250.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
0 (0)
Giá 1 giờ 220.000 đ
Nhận lập trình đa luồng,thiết kế web đa giao diện với ngôn ngữ...
0 (0)
Giá 1 giờ 120.000 đ
Tải Thêm