Bản Vẽ 3D – VR360 ° – Thực Tế Ảo – Công Nghệ...
Giá cố định 10.000.000 đ
Nhận Vẽ Nhà 3D : Floorplan – Layout – Sơ Đồ Nhà...
Giá cố định 560.000 đ
Thiết Kế – Diễn Họa Nội – Ngoại Thất Kiến Trúc – Cam Kết...
Giá từ 12.000 đ
Diễn Họa Kiến Trúc (Nội Thất – Ngoại Thất ) Cam Kết Sản Phẩm
Giá từ 60.000 đ
Thiết Kế Nhận DIện Thương Hiệu, Bao Bì, Truyền Thông và Ấn Phẩm
Giá 1 giờ 100.000 đ
Thiết Kế Nhân Vật 3d Cho Game
Giá cố định 5.000.000 đ
Thiết Kế Game Từ A-Z
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận Thiết Kế Concept Game 2D
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế mô hình 3d, modeling 3d!
Giá 1 ngày 60.000 đ
Thiết Kế Chất Lượng
Giá cố định 1.000.000 đ
Dựng và thiết kế mô hình 2d/3d
Giá 1 giờ 70.000 đ
Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu, chất lượng giá tốt
Giá 1 giờ 84.000 đ
Tải Thêm