Điều Khoản Dịch Vụ

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BÁN HÀNG TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BEELANCER.VN

ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Beelancer.vn do Công Ty Cổ phần IZZYGATE phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: beelancer.vn  (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Beelancer.vn”, “chúng tôi”, “Beelancer.vn”).

Định nghĩa chung:

Bên bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của beelancer.vn để đăng tin giới thiệu dịch vụ trực tuyến.

Bên mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm thuê dịch vụ được rao trên beelancer.vn của bên bán. Bên mua phải tạo tài khoản để đặt mua dịch vụ.

Thành viên: là bao gồm cả bên bán lẫn bên mua.

Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Beelancer.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Beelancer.vn.

Khi bạn đăng ký là thành viên của Beelancer.vn, thành viên hiểu rằng:

  • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
  • Thành viên có thể đăng tin giới thiệu dịch vụ theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Nội dung bản điều Khoản và điều kiện này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam.

Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Beelancer.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Beelancer.vn.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

2.1. Sàn giao dịch TMĐT Beelancer.vn có các quyền và nghĩa vụ sau:

– Yêu cầu bên bán cung cấp thông tin khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

– Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Bên bán được thực hiện chính xác, đầy đủ.

– Lưu trữ thông tin đăng ký của Bên bán và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

– Thiết lập cơ chế cho phép Bên bán thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng trực tuyến.

– Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Bên bán và thông tin cá nhân của bên mua.

– Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Khi bên mua trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Bên bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Beelancer.vn phải cung cấp cho bên mua thông tin về Bên bán, tích cực hỗ trợ bên mua bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh.

– Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

– Yêu cầu Bên bán cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, nếu Bên bán bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện).

2.2. Bên bán có các quyền và nghĩa vụ sau:

– Thanh toán phí đầy đủ và đúng hạn cho Beelancer.vn.

– Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin dưới đây cho doanh nghiệp sở hữu websitecung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ:

+ Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

+ Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

+ Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

– Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Thực hiện các quy định của pháp luật khi ứng dụngchức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

– Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: GIÁ DỊCH VỤ, PHÍ QUẢNG BÁ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

3.1. Giá Dịch Vụ

– Bên bán có quyền tự điều chỉnh giá dịch vụ bán trên sàn và được duyệt lại sau mỗi lần điều chỉnh bởi Beelancer.vn. Beelancer.vn có quyền từ chối cho đăng dịch vụ nếu giá đăng quá cao hoặc quá thấp so với giá của thị trường.

3.2. Phí Quảng Bá Dịch Vụ

– Bên bán được miễn phí đăng bán dịch vụ trên sàn và các chương trình quảng cáo marketing chung của sàn. Phí quảng bá dịch vụ sẽ phát sinh khi có các đơn hàng do bên mua đặt hàng và hoàn tất thanh toán. Phí quảng bá sẽ tính phần trăm trên giá trị mỗi đơn hàng, phí này đã gồm VAT, và thay đổi theo từng thời kỳ. Chúng tôi sẽ công bố phí này trên website www.beelancer.vn

3.3. Thu Nhập Của Bên B Và Thanh Toán

– Thu nhập của bên bán cho mỗi đơn hàng sẽ là thu nhập sau khi trừ phí quảng bá của sàn. Khi có yêu cầu rút về tiền thu nhập của bên bán về ngân hàng tài khoản của bên bán, chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý chuyển khoản trong vòng 3 ngày làm việc. Bên bán sẽ chịu các chi phí chuyển khoản phát sinh do bên ngân hàng hoặc bên trung gian thanh toán yêu cầu.

3.4. Về Thuế

– Các phí quảng bá dịch vụ của sàn đã gồm thuế VAT.

– Bên bán có trách nhiệm tự xử lý, khai báo thuế với cơ quan thuế về các khoản thu nhập liên quan đến dịch vụ của bên bán.

ĐIỀU 5: TẠM DỪNG, HỦY BỎ HỢP TÁC

– Bên bán có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp tác bằng việc thông báo qua địa chỉ mail của Trung tâm Hỗ Trợ khách hàng support@beelancer.vn hoặc gọi số +84-909744753 để được giải quyết.

– Khi đó, bên bán phải có trách nhiệm đăng nhập tài khoản để theo dõi và giải quyết những tồn đọng về xung đột lợi ích (nếu có) với bên bán và bên mua phát sinh trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ trước đó nhằm đảm bảo Beelancer.vn không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các nghĩa vụ giữa Bên bán và bên mua.

ĐIỀU 6: ĐIỀU CHỈNH THOẢ THUẬN HỢP TÁC

Sàn giao dịch TMĐT Beelancer.vn giữ mọi quyền điều chỉnh nội dung của Điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ này. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật chi tiết tại Beelancer.vn. Trong trường hợp Bên bán không đồng ý với bất kỳ sự thay đổi nào mà Beelancer.vn đưa ra, bên Bán có quyền yêu cầu chấm dứt hợp tác theo Điều 5.