Thiết kế concept nhân vật game mobile, items, illustration,...
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế giao diện Game Mobile – Web Game
0 (0)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Dịch vụ thiết kế uy tín, chuyên nghiệp, bảo hành trọn đời
0 (0)
Giá từ 2.000.000 đ
Thiết kế, vẽ nhân vật, background, Props, Item game mobile...
5.0 (1)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Artist 2D for Game/ Illustration (hình minh họa) / Animation /...
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
UX/UI Game Design
0 (0)
Giá cố định 2.000.000 đ
Nhận Rigging và Animation cho Game/Phim hoạt hình
0 (0)
Giá 1 giờ 500.000 đ
Thiết kế nhân vật, background game 2D, làm chuyển động Animation
0 (0)
Giá từ 3.000.000 đ
Thiết kế nhân vật, background, UI, items,…. game mobile.
0 (0)
Giá từ 10.000.000 đ
2D Game Artist; Thiết kế nhân vật, background; thiết kế mô hình...
0 (0)
Giá từ 10.000.000 đ
Thiết kế Game Art và animation Spine!!
0 (0)
Giá từ 15.000.000 đ
2D Game Artist Freelancer
0 (0)
Giá 1 ngày 350.000 đ
Tải Thêm