Thu Âm Quảng Cáo
Giá từ 300.000 đ
Thu Âm Tổng Đài, Lời Bình, Quảng Cáo, Thu Âm Tài Liệu, Chuyên...
Giá từ 800.000 đ
Người Dẫn Chương Trình Chuyên Nghiệp
Giá cố định 2.000.000 đ
Thu Âm Voiceoff Video, Audiobook
Giá từ 300.000 đ
Voice Talent - Thu Âm, Lồng Tiếng Sách Truyện, Đọc Bản Tin
Giá từ 100.000 đ
Nhận Thu Âm Giá Rẻ/ Đọc Lời Bình/Radio/Review/Quảng Cáo Giọng...
Giá cố định 150.000 đ
MC, Thu Âm Giọng Bắc Chuẩn, Edit Video, Quay Dựng Video Youtube
Giá từ 250.000 đ
Voice Talent – Nhận thu âm các thể loại (Quảng cáo, lời bình,...
Giá 1 giờ 500.000 đ
Nhận Thu Âm Voice Over, Thu Âm Youtube Bằng Giọng Anh, Trung,...
Giá cố định 160.000 đ
Thu Voice, Lồng Tiếng, Bình Luận Vì Đam Mê
Giá từ 150.000 đ
Nhận Thu Âm Voice Over, TVC, Giới Thiệu Sự Kiện, Chương Trình...
Giá từ 150.000 đ
Giọng nữ miền Nam, truyền cảm, chất giọng ấm. Có thể đọc bản...
Giá cố định 100.000 đ
Tải Thêm