Voice Talent – Thu Âm, Lồng Tiếng Sách Truyện, Đọc Bản Tin
Giá từ 100.000 đ
Nhận Thu Âm Giá Rẻ/ Đọc Lời Bình/Radio/Review/Quảng Cáo Giọng...
Giá cố định 150.000 đ
MC, Thu Âm Giọng Bắc Chuẩn, Edit Video, Quay Dựng Video Youtube
Giá từ 250.000 đ
Voice Talent – Nhận thu âm các thể loại (Quảng cáo, lời bình,...
Giá 1 giờ 500.000 đ
Nhận Thu Âm Voice Over, Thu Âm Youtube Bằng Giọng Anh, Trung,...
Giá cố định 160.000 đ
Thu Voice, Lồng Tiếng, Bình Luận Vì Đam Mê
Giá từ 150.000 đ
Nhận Thu Âm Voice Over, TVC, Giới Thiệu Sự Kiện, Chương Trình...
Giá từ 150.000 đ
Giọng nữ miền Nam, truyền cảm, chất giọng ấm. Có thể đọc bản...
Giá cố định 100.000 đ
Thu Âm Sách Nói, Quảng Cáo, Tin Tức, Truyện… Giọng Hà Nội...
Giá 1 giờ 200.000 đ
MC và Voicer cho video
Giá từ 2.500 đ
Nhận Thu Âm Và Livestream
Giá 1 giờ 300.000 đ
Nhận đọc nội dung cho các video và làm lời cho các bài hát...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Tải Thêm