Làm chức năng theo yêu cầu
Giá 1 giờ 120.000 đ
Cắt giao diện web HTML/CSS từ Figma và PSD
Giá 1 ngày 300.000 đ
Lập trình website theo yêu cầu
Giá 1 giờ 250.000 đ
Sửa lỗi ,cài đặt các phần mềm theo yêu cầu
Giá 1 giờ 100.000 đ
Lập trình, thiết kế phần mềm trò chơi theo yêu cầu của khách...
Giá cố định 9.000.000 đ
Nhận làm game Unity, Cocos mọi thể loại
Giá cố định 20.000.000 đ
Lập trình web Wordpress
Giá 1 ngày 100.000 đ
Thiết kế google sheet + lập trình app script, bot telegram...
Giá cố định 200.000 đ
Lập trình Mobile
Giá 1 giờ 250.000 đ
Thiết kế web trọn gói
Giá cố định 5.000.000 đ
Thiết Kế Website - Trong Vòng 7 Ngày
Giá từ 3.000.000 đ
Thiết kế website giá rẻ
Giá từ 499.000 đ
Tải Thêm