Programming software with Java and Swift language (2+ years exp)
0 (0)
Giá 1 giờ 120.000 đ
Chuyên nhận lập trình các mảng PHP, JAVA Spring, Devops,...
0 (0)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình Java, Spring Boot, RestfulAPI, MySQL,...
0 (0)
Giá 1 giờ 330.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
0 (0)
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình Java và PhP
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhập lập trình PHP ( Framework Laravel, WordPress ) và...
0 (0)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
0 (0)
Giá 1 giờ 220.000 đ
Nhận lập trình đa luồng,thiết kế web đa giao diện với ngôn ngữ...
0 (0)
Giá 1 giờ 120.000 đ
Chuyên lập trình mobile, Android Developer Java , Kotlin, iOS...
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhập lập trình Backend với ngôn ngữ Java (Spring) và Java (AEM)
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên nhận lập trình mobile, có kinh nghiệm với Android java...
0 (0)
Giá cố định 100.000 đ
Nhận lập trình App, Backend bằng ngôn ngữ Java và Swift, đặt...
0 (0)
Giá 1 giờ 120.000 đ
Tải Thêm