Giới Thiệu

Tôi có kinh nghiệm hơn 2 năm là fullstack developer (Java)

Kỹ Năng Chuyên Môn

Java EE Hibernate VueJs Quarkus Spring boot

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Cần Thơ
Đại học chính quy,
Kỹ thuật phần mềm,
Giỏi
2015
-
2019

Các dịch vụ của Ntdo

Lập Trình Java BE, Có Hiểu Biết Về FE
Giá 1 giờ 150.000 đ