Programming software with Java and Swift language (2+ years exp)
0 (0)
Giá 1 giờ 120.000 đ
Nhận lập trình IOS Development
0 (0)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Nhận thiết kế website, ứng dụng di động giá rẻ
0 (0)
Giá cố định 999.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình app với các ngôn ngữ lập trình React Native,...
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình mobile với ngôn ngữ lập trình React Native
0 (0)
Giá 1 giờ 160.000 đ
Nhận lập trình về các mảng .Net & SQL Server, React native,...
0 (0)
Giá 1 giờ 500.000 đ